Eszkola

Przyroda ożywiona i przyroda nieożywiona – przykłady

Przyroda to wszystko, co nas otacza. 
Wszystkie te elementy, które oddychają, rozmnażają się, odżywiają się i poruszają są zaliczane do przyrody ożywionej.  Tworzą one biosferę, czyli świat organizmów żywych.
Wszystkie pozostałe, które nie wykazują żadnych oznak samodzielnego życia, czyli nie oddychają, nie poruszają się samodzielnie, nie rozmnażają się ani się nie odżywiają należą do przyrody nieożywionej. Jednak bez nich życie byłoby niemożliwe. Każdy organizm żywy potrzebuje powietrza, aby oddychać (a dokładniej tlenu w nim zawartego), wody. Skorupa ziemska umożliwia wzrost i rozwój roślin. 

PRZYRODA OŻYWIONA

PRZYRODA NIEOŻYWIONA

- rośliny
- zwierzęta
- ludzie
- grzyby
- bakterie
 
- góry, pagórki, wzniesienia, doliny
- wody - jeziora, rzeki, morza, oceany
- gleba
- skały
- pogoda
- zabudowa 

Autor zdjęcia: Obraz Alain Audet z Pixabay