Eszkola

Zmiany składu atmosfery w układzie pionowym

Przydatne kalkulatory i narzędzia


W tabeli poniżej przedstawiono procentowy udział najważniejszych składników atmosfery w zależności od wysokości podanej w kilometrach. W poszczególnych kolumnach zaprezentowano procentowy udział azotu, tlenu, argonu oraz helu.

Wysokość (km) Azot Tlen Argon Hel
200 0 0 100
150 9,3 0,2 90,5
140 26 0,6 73,4
130 54,2 1,6 –– 44,2
120 78,7 2,9 –– 18,4
110 89,8 4,1 6,1
100 93 5,3 1,7
80 92 7,9 0 0,1
60 88,3 11,6 0,1 0
40 82,9 16,7 0,4
20 75,5 23,2 1,3

Opinie - Zmiany składu atmosfery w układzie pionowym

7-2 =