Eszkola

Wzór na pole powierzchni równoległoboku wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Pole powierzchni równoległobokuWzór na pole powierzchni równoległoboku ma postać:

\(P = a h = a b \cdot sin \alpha\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni równoległoboku

\(a, b\) - długości boków równoległoboku

\(h\) - wysokość równoległoboku

\(\alpha\) - kąt pomiędzy bokami równoległoboku

 
Boki przeciwległe są parami równoległe i równe, kąty przeciwległe parami równe, przekątne połowią się; ma środek symetrii

Wzór na pole powierzchni równoległoboku - jak stosować w praktyce?

2×5 =