Eszkola

Rodzaje map

Mapy dzielone są ze względu na skalę i ich treść.

Podział ze względu na skalę

 

 

Nazwa

 

 

Skala

 

Opis

 

Małoskalowe - przeglądowe

 

Poniżej 1:1 000 000


- duże obszary, np. kontynenty
- najmniej szczegółowe- pokazane tylko najważniejsze informacje


Średnioskalowe -
przeglądowo - topograficzne


Od 1:1 000 000 do 1:200 000


- mniejsza generalizacja treści  (uszczegółowienie)

 

Wielkoskalowe - topograficzne

 

Od 1:100 do 1:20 000


- bardzo szczegółowe
- dokładne pokazanie poszczególnych informacji

 

 

Im większa skala tym większe przybliżenie przedstawianego obszaru, a co za tym idzie więcej informacji jest pokazane bardziej szczegółowo.


Podział ze względu na treść:

 

 

Nazwa

 

 

Opis

 

ogólnogeograficzne

 

- ogólny wygląd danego miejsca
- nie przedstawia konkretnego zjawiska

 

Tematyczne

- przyrodnicze

 

- społeczno - ekonomiczne

 

- polityczne

 

 

- historyczne


- inżynieryjne i geodezyjne

- turystyczne

Przedstawiają konkretne zjawisko

np. geologiczne, glebowe, geomorfologiczne, hydrologiczne, bonitacyjne, klimatyczne

np. etnograficzne, demograficzne, przemysłu, energetyki, transportu, gospodarki rolnej,

 

przedstawiają granice administracyjne państw lub innych jednostek administracyjnych, np. województw, landów

 

zjawiska społeczno - ekonomiczne w różnych okresach historycznych

 

 

zawiera infrastrukturę turystyczną (bazę noclegową, szlaki  i atrakcje turystyczne)

 

Opinie - Rodzaje map

8-1 =

Może Ci się przydać: