Eszkola

Generalizacja treści mapy - na czym polega?

Generalizacja treści mapy polega na jej celowym uproszczeniu wraz z podkreśleniem charakterystycznych cech przedstawianego obszaru.

Rodzaje generalizacji
- ilościowa- pominięcie mniejszych miast, zakrętu drogi lub rzeki, drugorzędnych dopływów rzek czy dróg
- jakościowa- pominięcie rodzajów drzew, a oznaczenie tylko ich występowania, stosowanie symbolizacji (nie zaznaczamy zabudowy tylko np. kropką całe miasto).

Proces generalizacji odbywa się w 3 progach.
I próg generalizacyjny to przejście od metody sygnatur do metody zasięgów i chorochromatycznej (powierzchniowej).
II próg generalizacyjny to zamiana jednostek powierzchniowych na punktowe z jednoczesnym przypisaniem do nich wartości bezwzględnych.
III próg generalizacyjny to transformacja zjawisk rozproszonych na zjawiska o charakterze ciągłym

 

Generalizacja treści mapy
źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych źródeł

Generalizacja treści mapy Wasze opinie

2×4 =