Eszkola

Wzór na średnią harmoniczną wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór  na średnią harmoniczną dla n liczb ma postać:

 \(h_n = \dfrac{n}{ \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + .... + \frac{1}{a_n}}\)

Wzór na średnią harmoniczną dla dwóch liczb ma postać:

\(h_2 = \dfrac{2}{ \frac{1}{a} + \frac{1}{b}}\)

 Przykład: średnia liczb 1, 2 i 4:

 \(h_n = \dfrac{3}{ \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}} = \dfrac{12}{7} \approx 1,714\)

Wyjaśnienie symboli:

\(h\) - średnia harmoniczna

\(a , b, a_1, a_2 ... \)- liczby z których liczymy średnią

\(n\) - ilość liczb, z których liczymy średnią

Wzór na średnią harmoniczną - jak stosować w praktyce?

6×4 =