Eszkola

Wzór na stopę inflacji wzór

Wzór na stopę inflacji ma postać:

\(\pi = \dfrac{\Delta P}{P_t} \cdot 100\% = \dfrac{P_{t+1}-P_t}{P_t} \cdot 100\%\)

Wyjaśnienie symboli:

\(\pi\) - stopa inflacji

\(P\) - poziom cen

\(t\) - badany okres czasu

\(\Delta P\) - przyrost cen w danym okresie

Stopa inflacji to stosunek przyrostu poziomu cen w danym okresie do poziomu cen w poprzednim okresie (wartość bazowa).

Wzór na stopę inflacji - jak stosować w praktyce?

9-2 =