Eszkola

Wzór na średnią logarytmiczną stężenia pary w warstwie granicznej wzór

Wzór na średnią logarytmiczną stężenia pary w warstwie granicznej m postać:

\(X_{Am}=\cfrac{X_{Ag}-X_{Az}}{\ln\cfrac{X_{Ag}}{X_{Az}}}\)

gdzie:

\(X_{Am}\) - średnia logarytmiczna stężenia pary w warstwie granicznej,

\(X_{Ag}\) - stosunek masowy składnika A fazy gazowej,

\(X_{Az}\) - stosunek masowy składnika A wnikającego do zwierciadła.Wzór na średnią logarytmiczną stężenia pary w warstwie granicznej - jak stosować w praktyce?

7+1 =