Eszkola

Wzór na smukłość porównawczą

Wzór na smukłość porównawczą ma postać:

\(\lambda_p=84\sqrt{\cfrac{215}{f_d}}\)

gdzie:

\(\lambda\) - smukłość porównawcza \([-]\),

\(f_d\) - wytrzymałość obliczeniowa \([Pa]\).