Eszkola

Wzór na opór ścinania w podstawie fundamentów w warunkach pracy bez odpływu wzór

Wzór na opór ścinania w podstawie fundamentów w warunkach pracy bez odpływu ma postać:

\(R_d=\cfrac{A_cC_{u,k}}{\gamma_{R;h}}\)

gdzie:

\(R_d\) - opór ścinania w podstawie fundamentów w warunkach pracy bez odpływu \([kN]\),

\(A_c\) - pole powierzchni podstawy fundamentu \([m^2]\),

\(C_{u,k}\) - charakterystyczna wartość wytrzymałości gruntu na ścinanie bez odpływu \([\cfrac{kN}{m^2}]\),

\(\gamma_{R;h}\) - częściowy współczynnik dla nośności \([-]\).Wzór na opór ścinania w podstawie fundamentów w warunkach pracy bez odpływu - jak stosować w praktyce?

3×4 =