Eszkola

Wzór na opór ścinania w podstawie fundamentów w warunkach pracy z odpływem wzór

Wzór na opór ścinania w podstawie fundamentów w warunkach pracy z odpływem ma postać:

\(R_d=\cfrac{V_k'\tan \delta_k}{\gamma_{R;h}}\)

gdzie:

\(R_d\) - opór ścinania w podstawie fundamentów w warunkach pracy z odpływem \([kN]\),

\(V_k'\) - wartość charakterystyczna efektywnej (bez wyporu) siły pionowej przekazywanej przez fundament na podłoże \([kN]\),

\(\delta_k\) - kąt tarcia na styku fundamentu i gruntu \([^o]\),

\(\gamma_{R;h}\) - częściowy współczynnik dla nośności \([-]\).Wzór na opór ścinania w podstawie fundamentów w warunkach pracy z odpływem - jak stosować w praktyce?

2×6 =