Eszkola

Wzór na siłę oporu ośrodka dla cząstki kulistej wzór

Wzór na siłę oporu ośrodka dla cząstki kulistej ma postać:

\(R=\lambda\cfrac{\pi d^2}{4}\cdot \cfrac{u_o^2}{2}\rho_F\)

gdzie:

\(R\) - siła oporu ośrodka dla cząstki kulistej \([N]\),

\(\lambda\) - współczynnik oporu ośrodka \([-]\),

\(d\) - średnica cząstki \([m]\),

\(\rho_F\) - gęstość ośrodka płynnego \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(u_o\) - stała prędkości opadania cząstki \([\cfrac{m}{s}]\).Wzór na siłę oporu ośrodka dla cząstki kulistej - jak stosować w praktyce?

5×6 =