Eszkola

Wzór na średni czas przejścia materiału przez suszarkę bębnową wzór

Wzór na średni czas przejścia materiału przez suszarkę bębnową ma postać:

\(\tau_p=\cfrac{L}{anD(p+bu)}\)

gdzie:

\(\tau_p\) - średni czas przejścia materiału przez suszarkę bębnową \([min]\),

\(L\) - długość bębna \([m]\),

\(n\) - prędkość obrotu bębna \([\cfrac{obr}{min}]\),

\(a\) - stała (a=2÷3,14) \([-]\),

\(D\) - średnica bębna \([m]\),

\(p\) - nachylenie bębna \([\cfrac{m}{m}]\),

\(u\) - średnia prędkość przepływu gazu \([\cfrac{m}{s}]\),

\(b\) - stała (dla materiału gruboziarnistego b=9,1·10-4, dla drobnoziarnistego b=1,52·10-3) \([-]\).Wzór na średni czas przejścia materiału przez suszarkę bębnową - jak stosować w praktyce?

1+5 =