Eszkola

Wzór na siłę parcia osiowego w strumieniu 

Wzór na siłę parcia osiowego w strumieniu ma postać:

\(F=\pi\rho R_j^2u_j^2\)

gdzie:

\(F\) - siła parcia osiowego w strumieniu \([N]\),

\(\rho\) - gęstość płynu \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(R_j\) - promień strumienia po rozszerzeniu \([m]\),

\(u_j\) - liniowa prędkość strumienia po rozszerzeniu \([\cfrac{m}{s}]\).