Eszkola

Wzór na współczynnik oporu ośrodka (opadanie grawitacyjne) wzór

Wzór na współczynnik oporu ośrodka (opadanie grawitacyjne) ma postać:

\(\lambda=\cfrac{4dg\left(\rho_S-\rho_F\right)}{3u_o^2\rho_F}\)

gdzie:

\(\lambda\) - współczynnik oporu ośrodka \([-]\),

\(d\) - średnica cząstki \([m]\),

\(\rho_S\) - gęstość cząstki \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\rho_F\) - gęstość ośrodka płynnego \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\),

\(u_o\) - stała prędkość opadania cząstki \([\cfrac{m}{s}]\).Wzór na współczynnik oporu ośrodka (opadanie grawitacyjne) - jak stosować w praktyce?

6×4 =