Eszkola

Równanie Bidone'a-Weisbacha - wzór wzór

Równanie Bidone'a-Weisbacha wyrażone jest wzorem:

\(\varphi_1=\varphi\left(1+C\cfrac{n}{B}\right)\)

gdzie:

\(\varphi_1\) - współczynnik wypływu cieczy przy niezupełnym dławieniu strugi \([-]\),

\(\varphi\) - współczynnik wypływu przy zupełnym dławieniu \([-]\),

\(B\) - obwód całkowity \([m]\),

\(n\) - długość tej części obwodu, wzdłuż której następuje dławienie \([m]\),

\(C\) - współczynnik (dla otworów prostokątnych C=0,15, dla okrągłych C=0,13) \([-]\).Równanie Bidone'a-Weisbacha - wzór - jak stosować w praktyce?

7×3 =