Eszkola

Wzór na liczbę kondensacyjną Nusselta wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na liczbę kondensacyjną Nusselta ma postać:

\(C_v=\cfrac {d^3\rho_c^2gr}{\lambda_c\eta_c\Delta T}\)

gdzie:

\(C_v\) - liczba kondensacyjna Nusselta \([-]\),

\(d\) - średnica rury \([m]\),

\(\rho_c\) - gęstość cieczy \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\),

\(r\) - promień rury \([m]\),

\(\lambda_c\) - współczynnik wnikania ciepła cieczy \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(\eta_c\) -lepkość cieczy \([\cfrac{kg}{m\cdot s}]\),

\(\Delta T\) - różnica temperatury \([K]\).Wzór na liczbę kondensacyjną Nusselta - jak stosować w praktyce?

6-2 =