Eszkola

Wzór na zastępczą liczbę Nusselta wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na zastępczą liczbę Nusselta ma postać:

\(Nu=\cfrac{\alpha z_p}{\lambda}\)

gdzie:

\(Nu\) - liczba Nusselta \([-]\),

\(\alpha\) - współczynnik wnikania ciepła \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(z_p\) - podwojona długość drogi, jaką czynnik przebywa w zetknięciu z żebrami \([m]\),

\(\lambda\)współczynnik przewodzenia ciepła \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\).Wzór na zastępczą liczbę Nusselta - jak stosować w praktyce?

1×3 =