Eszkola

Równanie Van der Ploeg'a - wzór wzór

Równanie Van der Ploeg'a wyrażone jest wzorem:

\(\alpha=10,35m\cfrac{\Gamma^{0,267}}{L^{0,05}} \left(1+nt\right)\)

gdzie:

\(\alpha\) - współczynnik wnikania ciepła \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(\Gamma\) - jednostkowe natężenie zraszania cieczy spływającej po jednej stronie rury zwykłej czy też specjalnie profilowanej \([\cfrac{kg}{m\cdot s}]\),

\(L\) - rozwinięcie sumarycznej drogi, po której ścieka woda, liczonej po jednej stronie chłodnicy \([m]\),

\(t\) - temperatura cieczy \([^oC]\),

\(m\), \(n\) - współczynniki doświadczalne.Równanie Van der Ploeg'a - wzór - jak stosować w praktyce?

4×2 =