Eszkola

Równanie Calderbanka i Moo-Younga - wzór wzór

Równanie Calderbanka i Moo-Younga wyrażone jest wzorem:

\(\dot\gamma_1=\cfrac{4\pi N}{1-\cfrac{1}{S^2}}C_r\)

gdzie:

\(\dot\gamma_1\) - szybkość ścinania na powierzchni cylindra wewnętrznego \([\cfrac{1}{s}]\),

\(N\) - częstość obrotów (liczba obrotów cylindra w jednostce czasu) \([\cfrac{1}{s}]\),

\(S\) - stosunek promieni cylindra zewnętrznego do wewnętrznego \([-]\),

\(C_r\) - stała \([-]\).Równanie Calderbanka i Moo-Younga - wzór - jak stosować w praktyce?

1×7 =