Eszkola

Równanie Margulesa - wzór wzór

Równanie Margulesa wyrażone jest wzorem:

\(M=\cfrac{4\pi\eta H\Omega}{\cfrac{1}{R_1^2}-\cfrac{1}{R_2^2}}\)

gdzie:

\(M\) - moment skręcający przypadający na odcinek \(H\) cylindra zewnętrznego \([N\cdot m]\),

\(\eta\) - lepkość dynamiczna płynu newtonowskiego \([\cfrac{N\cdot s}{m^2}]\),

\(H\) - odcinek cylindra zewnętrznego \([m]\),

\(\Omega\) -prędkość kątowa \([\cfrac{rad}{s}]\),

\(R_1\) - promień cylindra wewnętrznego \([m]\),

\(R_2\) - promień cylindra zewnętrznego \([m]\).Równanie Margulesa - wzór - jak stosować w praktyce?

3+7 =