Eszkola

Wzór na skorygowane objętościowe natężenie przepływu wzór

Wzór na skorygowane objętościowe natężenie przepływu ma postać:

\(Q'=Q-\beta\tau_w\pi R^2\)

gdzie:

\(Q'\) - skorygowane objętościowe natężenie przepływu \([\cfrac{m^3}{s}]\),

\(Q\) - zmierzona wartość objętościowego natężenia przepływu \([\cfrac{m^3}{s}]\),

\(\beta\) - współczynnik efektywnego poślizgu \([\cfrac{m^3}{N\cdot s}]\),

\(\tau_w\) - naprężenie styczne przy ścianie kapilary \([\cfrac{N}{m^2}]\),

\(R\) - promień kapilary \([m]\).Wzór na skorygowane objętościowe natężenie przepływu - jak stosować w praktyce?

7×6 =