Eszkola

Wzór na indukcje magnetyczną wzór

Wzór na indukcje magnetyczną ma postać:

\(B = \dfrac{F}{q \cdot V}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(B\) - indukcja megnetyczna \([ \dfrac{N}{C \cdot \frac{m}{s}} = T]\)

\(F\) - silła działająca na cząstkę w polu magnetycznym \([N]\)

\(q\) - ładunek cząstki \([C]\)

\(V\) - prędkość cząstki \([\frac{m}{s}]\)


Jednostki:

\(T\) - tesla

\(N\) - niuton

\(m\) - metr

\(s\) - sekunda

\(C\) - kulomb

Wzór na indukcje magnetyczną - jak stosować w praktyce?

7-2 =