Eszkola

Energia kinetyczna elektronu w zjawisku fotoelektrycznym

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Energia kinetyczna \(E_k\) elektronu wybitego przez foton o energii \(E\) z metalu o pracy wyjścia \(W\):

\(E_k=E-W\)