Eszkola

Siła Coriolisa wzór wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na siłę Coriolisa

Siła Coriolisa to pozorna siła bezwładności. Więcej o niej można znaleźć tutaj.

Wzór na siłę Coriolisa ma postać.

\(F_{cor}=-2\cdot m \cdot(\overrightarrow{\omega }\times \overrightarrow{v})\)

lub

\(F_{cor}=m\cdot a_{cor}\)

gdzie:

\(f_{cor}\)wartość siły Coriolisa [N],

\(m\)masa obiektu [kg],

\(\overrightarrow{\omega }\) – prędkość kątowa układu \(\left [ \dfrac{rad}{s} \right ]\),

\(\overrightarrow{v}\) – prędkość obiektu \(\dfrac{m}{s}\),

\(\times\) – symbol mnożenia wektorowego.

Siła Coriolisa wzór - jak stosować w praktyce?

5-1 =