Eszkola

Niezmiennik relatywistyczny

Przydatne kalkulatory i narzędzia

\(E^2-p^2\cdot c^2=(m\cdot c^2)^2\)

Przy czym:

\(E\) - energia

\(p\) - pęd

\(m\) - masa

\(c\) - prędkość światła

Może Ci się przydać: