Eszkola

Wzór na równanie Braggów wzór

Równanie Braggów wyrażone jest następującym wzorem:

\(n\lambda=2d\sin \Theta\)

gdzie:

\(n\) - rząd ugięcia (liczba całkowita, lecz nie dość duża) \([-]\),

\(\lambda\) - długość fali promieniowania rentgenowskiego, taka że \(\lambda \leqslant 2d\) \([nm]\),

\(d\) - odległość między płaszczyznami sieciowymi, na których zachodzi rozproszenie \([nm]\),

\(\Theta\) - kąt padania (kąt między wiązką promieni pierwotnych a płaszczyzną kryształu) \([-]\).Wzór na równanie Braggów - jak stosować w praktyce?

6×6 =