Eszkola

Wzór na pojemność kuli jednorodnej wzór

Wzór na pojemność kuli jednorodnej ma postać:

\(C = 4 \pi \varepsilon_0 \varepsilon_r R\)

Wyjaśnienie symboli:

\(C\) - pojemność kuli jednorodnej \([\frac{F}{m} \cdot m = F]\)

\(\varepsilon_0 \varepsilon_r\) - przenikalność elektryczna próżni i ośrodka \([\frac{F}{m}]\)

\(R\) - promień kuli \([m]\)


Jednostki:

\(F\) - farad

\(m\) - metr

Wzór na pojemność kuli jednorodnej - jak stosować w praktyce?

9-1 =