Eszkola

Wzór na siłę Lorentza wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na siłę Lorentza ma postać:

\(\overrightarrow{F_L} = q (\overrightarrow{V} \times \overrightarrow{B})\)

Wyjaśnienie symboli:

\(\overrightarrow{F_L}\) - siła Lorentza \([C \cdot (\frac{m}{s} \cdot \frac{N}{C \cdot \frac{m}{s}}) = C \cdot (\frac{m}{s} \cdot N \cdot \frac{s}{C \cdot m}) = N]\)

\(B\) - indukcja megnetyczna \([ \dfrac{N}{C \cdot \frac{m}{s}} = T]\)

\(q\) - ładunek cząstki \([C]\)

\(\overrightarrow{V}\) - prędkość cząstki \([\frac{m}{s}]\)

\(\times\) - symbol iloczynu wektorowego


Jednostki:

\(T\) - tesla

\(N\) - niuton

\(m\) - metr

\(s\) - sekunda

\(C\) - kulomb

Wzór na siłę Lorentza - jak stosować w praktyce?

5×4 =