Eszkola

Współczynnik ogonowania – definicja i wzór wzór

Współczynnik ogonowania jest miarą asymetrii piku. Jeśli wygląd piku odbiega od modelowego wyglądu krzywej Gausa, to jest on asymetryczny. Ogonowanie piku (peak tailing) polega na tym, że w stosunku do linii podstawowej (podstawy piku) czoło piku jest bardziej strome od tylnej części piku, co widoczne jest na schemacie poniżej:

Współczyninik ogonowania

Współczynnik oblicza się ze wzoru:

\(wsp. = {{a + b} \over 2a}\)

Współczynnik ogonowania – definicja i wzór - jak stosować w praktyce?

2+2 =