Eszkola

Wzór na opór liniowy (formuła Darcy-Weisbacha) wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na opór liniowy (formuła Darcy-Weisbacha) ma postać:

\(\Delta p_{lok}=\lambda \cfrac{L}{d}\cfrac{\rho u^2}{2}\)

gdzie:

\(\Delta p_{lok}\) - opór lokalny \([Pa]\),

\(\lambda\) - współczynnik oporu \(\lambda=\cfrac{64}{Re}\) - dla ruchu laminarnego \([-]\),

\(L\) - długość rury \([m]\),

\(d\) - średnica rury \([m]\),

\(\rho\) - gęstość płynu \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(u\) - prędkość liniowa płynu \([\cfrac{m}{s}]\).Wzór na opór liniowy (formuła Darcy-Weisbacha) - jak stosować w praktyce?

1×3 =