Eszkola

Wzór na całkowity opór izotermicznego przepływu wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na całkowity opór izotermicznego przepływu czynnika w przestrzeni międzyrurkowej w wymienniku zaopatrzonym w segmentowe przegrody ma postać:

\(\Delta P=\xi\left(N+1\right)\cfrac{w^2\rho}{2}\left(\cfrac{D}{d_e}\right)\)

gdzie:

\(\Delta P\) - całkowity opór izotermicznego przepływu \([Pa]\),

\(\xi\) - współczynnik oporu hydraulicznego \([-]\),

\(N\) - ilość przegród \([-]\),

\(\rho\) - gęstość czynnika \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(w\) - prędkość przepływu prostopadłego do rur \([\cfrac{m}{s}]\),

\(D\) - średnica wymiennika \([m]\),

\(d_e\) - średnica zastępcza liczona jak gdyby przegród nie było, a przepływ był równoległy do rurek \([m]\).Wzór na całkowity opór izotermicznego przepływu - jak stosować w praktyce?

2×6 =