Eszkola

Wzory na współczynnik korelacyjny oporów przepływu w danym elemencie wzór

Wzory na współczynnik korelacyjny oporów przepływu w danym elemencie wyrażone są następująco:

a) elementy mieszające (zawory, złączki typu "T", kolektory, kryzy)

\(C=1-0,435\xi^{0,18}\)

b) elementy rozdzielające (są to głównie łuki)

\(C=1+0,82\left(\cfrac{\phi}{360}\cfrac{d}{R}\right)^{0,5}\)

gdzie:

\(C\) - współczynnik korelacyjny oporów przepływu w danym elemencie \([-]\),

\(\xi\) - współczynnik miejscowego oporu przepływu \([-]\),

\(\phi\) - kąt zwinięcia łuku \([^o]\),

\(d\) - średnica wewnętrzna \([m]\),

\(R\) - promień zakrzywienia \([m]\).Wzory na współczynnik korelacyjny oporów przepływu w danym elemencie - jak stosować w praktyce?

8-2 =