Eszkola

Wzór na mnożnik dwufazowy wzór

Wzór na mnożnik dwufazowy ma postać:

\(\beta=\cfrac{\Delta p_{TP}}{\Delta p_{GO}}=x^{2,277}+(1-x)^{0,333}[\Theta+2Cx(1-\Theta)]\)

gdzie:

\(\beta\) - mnożnik dwufazowy \([-]\),

\(\Delta p_{TP}\) - spadek ciśnienia w przepływie dwufazowym \([Pa]\),

\(\Delta p_{GO}\) - spadek ciśnienia przy przepływie pary wodnej nasyconej o strumieniu masy odpowiadającym analizowanemu przepływowi dwufazowemu \([Pa]\),

\(x\) - stopień suchości \([-]\),

\(C\) - współczynnik korelacyjny oporów przepływu w elementach armaturowych \([-]\),

\(\Theta\) - stosunek spadków ciśnień \([-]\).Wzór na mnożnik dwufazowy - jak stosować w praktyce?

2×2 =