Eszkola

Wzory na stosunek spadków ciśnienia dla 4 przypadków układów dwufazowych wzór

Wzory na stosunek spadków ciśnienia dla 4 przypadków układów dwufazowych mają postać:

a) obie fazy są turbulentne 940<ReL<107, 940<ReG<107

\(\Theta=\left(\cfrac{\lg \cfrac{5,74}{Re_{GO}^{0,9}}}{\lg \cfrac{5,47}{Re_{LO}^{0,9}}}\right)^2 \cfrac{\rho''}{\rho'}\)

b) faza ciekła jest laminarna 100<ReLO<940, faza gazowa jest turbulentna 940<ReGO<107

\(\Theta=\cfrac{256}{Re_{LO}}\left(\lg \cfrac{5,74}{Re_{GO}^{0,9}}\right)^2 \cfrac{\rho''}{\rho'}\)

c) obie fazy są laminarne 100<ReLO<940, 100<ReGO<940

\(\Theta=\cfrac{Re_{GO}}{Re_{LO}} \cfrac{\rho''}{\rho'}\)

d) faza ciekła jest turbulentna 940<ReLO<107, faza gazowa zaś jest laminarna 100<ReGO<940

\(\Theta=\cfrac{Re_{LO}}{256}\left(\lg \cfrac{5,74}{Re_{GO}^{0,9}}\right)^2\cfrac{\rho''}{\rho'}\)

gdzie:

\(Re_L\) - liczba Reynoldsa dla fazy ciekłej \([-]\),

\(Re_G\) -  liczba Reynoldsa dla fazy gazowej \([-]\),

\(Re_{LO}\) -  liczba Reynoldsa przy przepływie cieczy nasyconej \([-]\),

\(Re_{GO}\) -  liczba Reynoldsa przy przepływie pary suchej nasyconej \([-]\),

\(\rho'\) - gęstość cieczy nasyconej \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\rho''\) - gęstość pary suchej nasyconej \([\cfrac{kg}{m^3}]\).Wzory na stosunek spadków ciśnienia dla 4 przypadków układów dwufazowych - jak stosować w praktyce?

6-2 =

Oprócz - wzór na wzory na stosunek spadków ciśnienia dla 4 przypadków układów dwufazowych może Ci się przydać