Eszkola

Wzór na bezwymiarową temperaturę przy ścianie wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na bezwymiarową temperaturę przy ścianie ma postać:

\(\Theta=\left(T-T_o\right)\cfrac{4\lambda k^{\frac{1}{n}}}{D^2\tau_w^{n+\frac{1}{n}}}\cdot \left(\cfrac{3n+1}{2n}\right)^2\)

gdzie:

\(\Theta\) - bezwymiarowa temperatura przy ścianie \([-]\),

\(T\) - temperatura przy ścianie w odległości z od wlotu kapilary \([K]\),

\(T_o\) - temperatura płynu przed wlotem do kapilary \([K]\),

\(\lambda\) - współczynnik przewodzenia ciepła \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(k\) - współczynnik konsystencji \([\cfrac{N\cdot s^n}{m^2}]\),

\(D\) - średnica kapilary \([m]\),

\(n\) - wskaźnik charakterystyczny płynięcia \([-]\),

\(\tau_w\) - naprężenie styczne przy ścianie kapilary \([\cfrac{N}{m^2}]\).Wzór na bezwymiarową temperaturę przy ścianie - jak stosować w praktyce?

6-4 =