Wzór na objętość torusa


TorusWzór na objętość torusa ma postać:

\(V = 2 \pi^2 R r^2\)

Wyjaśnienie symboli:

\(V\) - objętość torusa

\(R\) - promień torusa

\(r\) - promień okręgu

 
Torus powstaje przez obrót okręgu wokół osi (dookoła prostej) leżącej w tej samej płaszczyźnie co ten okrąg, i nie przecinającej go (czyli nie mającej z nim wspólnych punktów)

 

Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na https://www.e-korepetycje.net https://www.e-korepetycje.net/matematyka