Eszkola

Meteorologiczna prognoza pogody

Prognozowaniem meteorologicznym zajmuje się meteorologia synoptyczna, czyli inaczej synoptyka. 
Na podstawie ciągłego śledzenia zdjęć satelitarnych i map synoptycznych określany jest najbardziej prawdopodobny stan pogody w danym miejscu, czyli prognoza pogody. Jeśli jest ona ustalana na okres do 2 godzin jest nazywana prognozą natychmiastową, jeśli od 2 do 12 godzin jest ultrakrótkoterminowa, jeśli od 12 do 72  jest krótkoterminowa, od 72 do 240 godzin średnioterminowa, a na okres powyżej 10 dni długoterminowa. 

Dane wykorzystywane do prognozowania pogody zbierane są w stacjach meteorologicznych. Obserwacje synoptyczne dla całej kuli ziemskiej wykonywane są w godzinach 01, 04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, z czego główne międzynarodowe to 01, 07, 12 i 19, czyli 4 razy na dobę (według czasu polskiego GMT + 1).
Dla pełniejszego obrazu stanu rzeczy wykonuje się również pomiary telemetrii oraz pomiary aerologiczne. W Polsce są 3 stacje aerologiczne w Łebie, we Wrocławiu, i w Legionowie. 
Wykorzystywane są zdjęcia satelitarne z satelit Meteosat, Meteosat Second Geberation (obydwa są geostacjonarne) oraz z satelity NOAA (okołobiegunowego). 
Synoptycy pracują przy pomocy systemu LEADS, który wizualizuje i analizuje dostępne dane meteorologiczne. 

 Aby opracować prognozę synoptyczną należy zanalizować warunki rzeczywiste wykonane przez synoptyka oraz krytyczna analizę prognoz numerycznych. Osoba analizująca ocenia zgodność prognozy numerycznej w stosunek do historii zmian rzeczywistej pogody i decyduje które z nich można zaakceptować , a które odrzucić jako nieprawdopodobne. Ostateczny wygląd prognozy synoptycznej jest prezentowany w formie tekstowej lub graficznej.
 
Opracowywane są następujące prognozy:
- meteorologiczna krótkoterminowa (do 48 godzin)
- meteorologiczne średnioterminowe (do 120 godzin)
- ostrzeżenia meteorologiczne
- komunikaty meteorologiczne 
- prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
- prognoza zaburzeń
- analiza warunków burzowych
 

Prognozy meteorologiczne Wasze opinie

5-1 =