Eszkola

Rodzaje skał

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Najważniejsze rodzaje skał

Najczęściej stosowany (podstawowy) podział skał opiera się na ich genezie i obejmuje trzy główne grupy: skały magmowe, skały osadowe i skały metamorficzne (przeobrażone).  W poniższej tabeli przedstawione zostały najważniejsze rodzaje skał wraz z opisem ich cech charakterystycznych.

Rodzaj Nazwa Charakterystyczne cechy
skały magmowe głębinowe aplit skała kwaśna żyłowa, barwy jasnej różowawej lub białawej
dioryt skała obojętna chemicznie; stanowi głębinowy odpowiednik andezytu, barwa szara, szaroczarna
gabro głębinowa zasadowa; jest skałą ciemną, prawie czarną, szarozielona, zielona, zielono-czarna; stanowi głębinowy odpowiednik bazaltu
granitoid odznacza się strukturą jawnokrystaliczną, przeważnie grubokrystaliczną, czasem również porfirowatą, barwa białą, jasnoszarą, różowatą, czerwoną (granit Rapakiwi) lub różowoczerwoną, skała kwaśna
pegmatyt skała kwaśna; odznacza się bardzo grubokrystaliczną strukturą
perydotyt skała ultrazasadowa; złożona przede wszystkim z minerałów ciemnych: oliwinu od 40 do 100% i piroksenu od 0 do 60%
sjenit odznacza się strukturą jawnokrystaliczną (czasem porfirową), barwą szarą, kremową, różową, czerwoną, brunatną, skała obojętna, czarna, czarnoszara
wylewne andezyt struktura porfirowa, barwy szarej, ciemnoszarej lub szaro-zielonkawej, brunatnej; skała obojętna
bazalt struktura afanitowa lub porfirowa, bardzo drobnoziarnista, barwy szarej, ciemnoszarej lub czarnej; skała kwaśna
ryolit struktura porfirowa z prakryształami skaleni i kwarcu, barwy białej, jasnoszarej, różowej lub jasnoczerwonej
trachit struktura porfirowa z prakryształami skalnei, barwy białej, jasnej; bywają powierzchnie o barwie kryształów jasnej i ciemnej, barwa zmienna zależy od domieszki minerałów: barwa szara, żółta, czarna
granit skała kwaśna, średnio- lub grubokrystaliczna jawnokrystaliczna; zawiera głównie kwarc, skaleń, piroklaz
skały metamorficzne fyllit struktura łupkowata, o dobrej liściastej oddzielności, skała bardzo drobnokrystaliczna
łupki mikowe (łyszczykowe) struktura łupkowa z blastami (minerałami) o pokroju blaszkowym; drobnoziarnista, z przeobrażonych iłowców
kwarcyt po przełamaniu wykazuje szklisty połysk; w 80-100% jest zbudowany z kwarcu; powstał z piaskowców kwarcytowych
marmur struktura granoblastyczna, barwy białej, szarej, różowej, zielonej; powstał ze skał węglanowych
gnejs struktura równoblastyczna; powstał ze skała ilastych lub granitu
granulit wyglądem przypomina "ospę", skała silnie zmetamorfizowana; drobno i średniokrystaliczna; jasna
serpentynit barwa jasnozielona, zielona, zielono-niebieska, struktura krystaliczna; ze skał zasadowych
skały osadowe
okruchowe żwir skała luźna złożona z ziaren o wielkości powyżej 2 mm
zlepieniec skała zwięzła powstała w wyniku scementowania żwiru
piasek skała luźna złożona z ziaren o wielkości poniżej 2 mm
piaskowiec barwa żółtawa, szara, kremowa, zielonkawa, czerwona, czerwono-brunatna
mułowiec ziarna o różnej frakcji (scementowany muł)
pył skała luźna lub inaczej materiał okruchowy
less skała zwięzła, pochodzenia eolicznego; ziarna od 0,05 do 0,02 mm
luźna lub słabo związana  skała, złożona głównie z minerałów ilastych; ziarna od 0,002 mm
łupek ilasty zwięzła skała osadowa, wykazująca wyraźna łupliwość
iłowiec zwięzła skała osadowa powstała wskutek scementowania iłu
glina skała złożona z utworów różnej frakcji: iłów, mułów, piasku, żwiru, a także większych okruchów skalnych, powstała z nagromadzenia osadów morenowych
chemiczne gips zbudowany  przede wszystkim z uwodnionego siarczanu wapnia; barwa biała, szara, różowa, miodowa
anhydryt minerał o różnych odcieniach, częsty składnik złóż soli
dolomit skała o barwie białej, jasnoszarej, ciemnoszarej, brunatnej lub niemal czarnej, skała węglanowa
fosforyt powstaje z przeobrażenia guana, w warunkach obniżonej zawartości tlenu, ma różne barwy
organiczne wapień barwa biała, jasnoszara, kremowa, różowa, czerwona, czasami czarna
gez barwy białej, żółtej lub szarej
margiel reaguje z kwasem solnym, a przy tej reakcji pojawia się ilasta zawiesina
opoka skała barwy białej lub kremowej, zwięzła, porowata, reaguje z kwasem solnym i brudzi palce
radiolaryt struktura jawnokrystaliczna, barwy czerwonej, zielonej lub czarnej
torf skała miękka, słabo skonsolidowana, można w niej odróżnić poszczególne cząstki roślinne
węgiel brunatny skała będąca drugim etapem rozwoju węgla; ma barwę brunatną i matowy połysk; najmłodsza odmiana węgla kopalnego; zawiera 62-75% pierwiastka węgla
węgiel kamienny odznacza się strukturą drobnoziarnistą, barwą czarną lub czarno-brunatną oraz muszlowym lub nierównym przełamem; zawiera 75-97%  pierwiastka węgla
antracyt skała twarda, zbita, złożona prawie w 100% z węgla; barwę ma najczęściej czarną, połysk metaliczny lub szklisty; odmiana węgla jest skałą osadową, ale także metamorficzną

Opinie - Rodzaje skał

1×5 =