Eszkola

Skala widzialności

Przydatne kalkulatory i narzędzia


W tabeli poniżej przedstawiono skalę widzialności. W kolejnych kolumnach przedstawiono charakterystykę widzialności, stopień, warunki obserwacji oraz przedziały widzialności w metrach i kilometrach.

Charakterystyka Stopień widzialności Warunki obserwacji Przedziały widzialności (m lub km)
bardzo zła 0 bardzo gęsta mgła 0-50 m
1 gęsta mgła lub bardzo gęsty śnieg 50-200 m
zła 2 umiarkowana mgła, gęsty śnieg, niezmiernie  
intensywny opad deszczu
200-500 m
obniżona 3 słaba mgła, umiarkowany śnieg, bardzo intensywny opad deszczu 1-2 km
słaba 4 umiarkowany śnieg, silny opad deszczu,  
zamglenie
2-4 km
5 słaby śnieg, umiarkowany opad deszczu, gęsta mżawka, zamglenie 4-10 km
umiarkowana 6 słaby opad deszczu, mżawka, bardzo słaby śnieg, słabe zamglenie, silne zmętnienie 10-20 km
dobra 7 zazwyczaj bez opadów i zamgleń, zmętnienie 20-50 km
bardzo dobra 8 bez opadów i zmętnień 20-50 km
doskonała 9 powietrze wyjątkowo przezroczyste powyżej 50 km

Opinie - Skala widzialności

8-2 =