Eszkola

Zasoby wodne Ziemi

Przydatne kalkulatory i narzędzia


W tabeli poniżej przedstawiono zasoby wodne Ziemi. W kolejnych wierszach zaprezentowano procentowy udział poszczególnych zasobów we wszystkich zasobach wodnych na Ziemi.

Zasoby wodne Ziemi Udział procentowy Udział procentowy dla wszystkich zasobów
Oceany i morza 96,5 96,5
Pozostałe wody 3,5 3,5
w tym: lodowce i stała pokrywa lodowa 49,7 1,7
wody podziemne słodkie 21,7 0,8
pozostałe wody podziemne 26,9 0,9
inne 1,7 0,06
w tym: lód gruntowy 57,8 0,03
jeziora słodkowodne 18,4 0,011
jeziora słonowodne 15,7 0,009
woda w atmosferze i biologiczna 2,9 0,0017
wilgoć glebowa 2,6 0,0015
bagna 2,1 0,0012
rzeki 0,4 0,0002

Opinie - Zasoby wodne Ziemi

8-2 =