Eszkola

Wody podziemne – rodzaje

Wody podziemne można podzielić ze względu na głębokość występowania:
- wody podskórne, zwane również zaskórnymi lub przypowierzchniowymi zalegają do głębokości 2 metrów pod powierzchnią Ziemi
- wody gruntowe – zalegają niżej niż wody przypowierzchniowe, jednak nie zalegają nad nimi żadne warstwy nieprzepuszczalne
- wody wgłębne – zalegają niżej niż wody przypowierzchniowe i są przykryte przynajmniej jedną warstwą nieprzepuszczalną 
- wody głębinowe – zalegają pod wieloma warstwami nieprzepuszczalnymi bardzo głęboko pod powierzchnię
- wody artezyjskie – zalegają między dwoma warstwami nieprzepuszczalnymi, jednak samoczynnie wypływają na powierzchnię. 

Podział według procesu powstawania:
- kondensacyjne - występują na powierzchni gruntu lub w jego wnętrzu, ale tylko nocą, gdy temperatura powietrza jest taka, aby było możliwe skraplanie pary wodnej. W Polsce jest ich do 80 mm rocznie. 
- Infiltracyjne – powstają gdy woda opadowa przenika w głąb ziemi.

Podział ze względu na rodzaj wypełnianych szczelin:
- porowe – wypełniają pory 
- szczelinowe – wypełniają szczeliny w skałach litych
- krasowe – wypełniają szczeliny podlegające krasowieniu

Podział ze względu na powstałą formę:
- soczewki – są niejako zawieszone nad małym fragmentem warstwy nieprzepuszczalnej
- zbiorniki – duże powierzchnie, których woda jest w bezruchu
- strumienie – duże powierzchnie, woda jest w ruchu
 

Wody podziemne Wasze opinie

6-4 =