Eszkola

Powierzchnia oceanów

Przydatne kalkulatory i narzędzia


W tabeli poniżej przedstawiono powierzchnię poszczególnych oceanów znajdujących się na Ziemi wraz z procentowym udziałem powierzchni danego oceanu w powierzchni całej Ziemi. Prezentowane oceany ułożone są według malejącej kolejności pod względem wielkości powierzchni.


Ocean Powierzchnia w mln km^2 % z powierzchni Ziemi % z powierzchni oceanów na Ziemi
Ocean Spokojny 178,7 35,0% 49,4%
Ocean Atlantycki 91,7 18,0% 25,4%
Ocean Indyjski 76,2 14,9% 21,1%
Ocean Arktyczny 14,8 2,9% 4,1%
Oceany ogółem 361,4 70,8% 100,0%

Opinie - Powierzchnia oceanów

2×1 =