Eszkola

Rezerwaty przyrody

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Rezerwaty przyrody (2011 rok)

Poniższa tabela przedstawia zestawienie rezerwatów przyrody w Polsce, z liczbą obiektów i powierzchnią rezerwatów ogółem i pod ścisłą ochroną podane w ha. Za powierzchnię chronioną uważa się powierzchnię na której chroniona jest cała przyroda, w którą człowiek bezpośrednio nie ingeruje.

Rezerwaty Obiekty Powierzchnia [ha]
ogółem w tym pod ochroną ścisłą
Faunistyczne 141 42880 321
Krajobrazowe 108 25036 888
Leśne 722 66472 1623
Torfowiskowe 177 18213 656
Florystyczne 169 4828 168
Wodne 44 4652 5
Przyrody nieożywionej 72 1817 28
Stepowe 32 514 1
Słonoroślowe 4 51
Ogółem 1469 164463 3691
Rezerwaty przyrody (2011 rok)

Opinie - Rezerwaty przyrody

9-3 =

Może Ci się przydać: