Eszkola

Usuwanie niewymierności z mianownika

Wzory na usuwanie niewymierności z mianownika


Wzory na usuwanie niewymierności z mianownika mają postać:

\(\dfrac{a}{\sqrt{b}} = \dfrac{a \sqrt{b}}{b}\)

\(\dfrac{a}{b + \sqrt{c}} = \dfrac{a}{b^2 - c} (b - \sqrt{c})\)

\(\dfrac{a}{\sqrt{b} + \sqrt{c}} = \dfrac{a}{b - c} (\sqrt{b} - \sqrt{c})\)

\(\dfrac{a}{\sqrt{b + \sqrt{c}}} = \dfrac{a}{b^2 - c} \sqrt{(b^2 - c) (b - \sqrt{c})}\)

\(\dfrac{a}{\sqrt[n]{b}} = \dfrac{a \cdot \sqrt[n-1]{b}}{b}\)

\(\dfrac{a}{b - \sqrt{c}} = \dfrac{a}{b^2 - c} (b +\sqrt{c})\)

\(\dfrac{a}{\sqrt{b} - \sqrt{c}} = \dfrac{a}{b - c} (\sqrt{b} +\sqrt{c})\)

\(\dfrac{a}{\sqrt{b - \sqrt{c}}} = \dfrac{a}{b^2 - c} \sqrt{(b^2 - c)(b + \sqrt{c})}\)