Eszkola

Pęd przyspieszającego pojazdu obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Oblicz jak zmienił się pęd pojazdu o masie \(1300[kg]\) kg podczas \(4[s]\) ruchu jednostajnie przyspieszonego z przyspieszeniem \(1[\frac{m}{s^2}]\).

Dane:

\(m=1300[kg]\) - masa pojazdu

\(t=4[s]\) - czas ruchu

\(a=1[\frac{m}{s^2}]\) - przyspieszenie

\(\Delta p=?\) - zmiana pędu

Rozwiązanie:

Pęd jest iloczynem masy i prędkości \(v\):

\(p=m\cdot v\)

Prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym zmienia się zgodnie z zależnością:

\(\Delta v=a\cdot t\)

Ponieważ masa pozostaje stała, to za zmianę pędu odpowiada tylko zmiana prędkości:

\(\Delta p=m\cdot \Delta v=m\cdot a \cdot t\)

Podstawiając dane otrzymamy:

\(\Delta p=1300\cdot 1\cdot 4=5200[kg\cdot \frac{m}{s}]\)

 

 

Jak obliczyć pęd przyspieszającego pojazdu - wyniki

6×3 =

Może Ci się przydać: