Eszkola

Prędkość spadku w polu grawitacyjnym obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Oblicz prędkość, z jaką obiekt spadający z wysokości \(3[m]\) uderzy o powierzchnię. Pomiń opory ruchu.

Dane:

\(h=3[m]\) - wysokość początkowa

\(v=?\) - prędkość upadku

Rozwiązanie:

\(v=g\cdot t\) - prędkość w ruchu przyspieszonym, przez \(t\) oznaczono czas

\(h=\frac{g\cdot t^2}{2}\)- droga w ruchu przyspieszonym, po przekształceniu wyrażenie na czas spadania przyjmie postać:

\(t=\sqrt{\frac{2h}{g}}\), a podstawiając to do wzoru na prędkość:

\(v=g\cdot \sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{2\cdot g\cdot h}\)

\(v=\sqrt{2\cdot3\cdot9.81}\)

\(v=7.67 [\frac{m}{s}]\)

Jak obliczyć prędkość spadku w polu grawitacyjnym - wyniki

6×6 =