Eszkola

Natężenie prądu obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Oblicz łączny ładunek elektronów przepływający przez przekrój przewodnika w ciągu minuty, przez który płynie prąd \(0.1[A]\).

Dane:

\(t=1[min]=60[s]\) - czas obserwacji

\(I=0.1[A]\) - natężenie prądu

\(Q=?\) - całkowity ładunek

Rozwiązanie:

Natężenie prądu wyraża prędkość przepływu ładunku, zgodnie ze wzorem: \(I=\frac{Q}{t}\), stąd:

\(Q=I\cdot t\)

Podstawiając dane:

\(Q=0.1\cdot 60 =6[C]\)

Pamiętać należy, że podana została wartość bezwzględna ładunku.

 

Jak obliczyć natężenie prądu - wyniki

9-3 =
  • J jiminlluv 27.11.2022

    Dzięki

  • B BAREK 11.10.2022

    Super