Eszkola

Równowaga sił obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Ciało o masie \(10[kg]\) spada ze stałą prędkością \(15[\frac{m}{s}]\). Oblicz siłę oporu powietrza.

Dane:

\(m=10[kg]\) - masa ciała

\(v=15[\frac{m}{s}]\) - prędkość spadania

\(F_{op}=?\) - siła oporu powietrza

Rozwiązanie:

Zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki Newtona, ciało porusza się bez zmiany prędkości, gdy siły działające na to ciało się równoważą. W związku z tym siła oporu powietrza będzie równa sile ciężkości \(Q\), która dana jest wzorem: \(Q=m\cdot g\)

Stąd:

\(F_{op}=Q=m\cdot g=10\cdot 9.81=98.1 [N]\)

Jak obliczyć równowaga sił - wyniki

5-4 =