Eszkola

Siła grawitacji Księżyc - Ziemia obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie.

Oblicz siłę przyciągania grawitacyjnego między Ziemią, a Księżycem. Przyjmij, że odległość między środkami Ziemi i Księżyca wynosi  \(384 000 [km]\).

Dane:

\(M_z=5.97 \cdot 10^{24}[kg]\) - masa Ziemi

\(M_L=7.34 \cdot 10^{22}[kg]\) - masa Księżyca

\(R=384000[km]=3.84\cdot 10^{8}[m]\) - odległość między środkami Ziemi i Księżyca

\(F=?\) - siła grawitacji

Rozwiązanie:

\(F=G\frac{M_z \cdot M_L}{R^2}\) - wzór na siłę przyciągania między masami

\(G=6.67\cdot10^{-11}[\frac{N\cdot m^2}{kg^2}]\) - stała grawitacji

\(F=6.67\cdot10^{-11}\frac{5.97\cdot 10^{24}\cdot 7.34 \cdot 10^{22}}{(3.84\cdot10^8)^2}[N]\) - dane podstawione do wzoru

\(F=2 \cdot 10^{20}[N]\)

Jak obliczyć siła grawitacji księżyc - ziemia - wyniki

5+8 =